جلسه کمیته بذر استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی:

جلسه کمیته بذر استان با حضور  تولیدکنندگان بذور گندم و جو، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و مدیریت زراعت سازمان در مورخ 16/7/97 در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شد.

این جلسه بمنظور بررسی عملکرد کمیته در سال زراعی گذشته و برنامه ریزی جهت خرید و فراوری در سال زراعی جاری برگزار گردید.

شایان ذکر است در این جلسه در مورد قیمت فروش بذر قره یونجه تولیدی زارع شهرستان مرند طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، تبادل نظر شد و با عنایت به استعلام قیمت از سه شرکت تولیدی بذر یونجه ،نرخ فروش بذر مذکور به ازای هر کیلوگرم 185000 ریال تعیین شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید