عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در زمینه توزیع بذور اصلاح شده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

در نیمه اول مهرماه سال جاری و همزمان با آغاز سال زراعی 98-97 مقدار 500 تن گندم و 100 تن جو اصلاح شده بین کشاورزان استان تهران توزیع شده است . به گفته مدیریت شرکت خدمات حمایتی استان ، با توجه به شروع کشت ها در نیمه دوم مهرماه روند توزیع بذور بوجاری شده نیز شدت گرفته بطوریکه روزانه بیش از 60 تن ارقام بذور گندم و جو اصلاح شده در انبارهای استان البرز بوجاری ، ضدعفونی و صفافی می شود و پس از تایید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور در کمترین زمان ممکن به مقصد کارگزاران استان تهران جهت توزیع بین کشاورزان ارسال می گردد . مهندس راه انجام در زمینه کمبود بذر جو اصلاح شده نیز اظهار داشت : بنابه توافقات صورت گرفته با سازمان جهاد کشاورزی استان ، در صورت نیاز از استانهایی که مازاد بذر دارند تأمین خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید