خرید و توزیع انواع کودها ی ازته،فسفاته،پتاسه بین کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی:
معاون محترم فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی آقای مهندس وجدانی فرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۷۵ هزار تن انواع کودها ی ازته،فسفاته،پتاسه خریداری و بین بیش از ۱۳۰ کارگزار توزیع کود شیمیایی در سطح استان توزیع و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و تدارک لازم برای انجام کشت پائیزه صورت گرفته است کماکان مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان پیگیری باقی سهمیه کودی از مبادی می باشد تا پس از حمل در اختیار بهره برداران قرار گیرد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید