جلسه شورای کشاورزی منطقه شهداد استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:
جلسه شورای کشاورزی منطقه شهداد شهرستان کرمان باحضور مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان امروزبرگزارشد مهندس قاسمی دراین جلسه عنوان کرد کود شیمیایی مورد نیاز منطقه شهداد برای کشت پاییزه تامین شده است و ازطریق شبکه کارگزاری آماده توزیع می باشد منطقه شهداد کرمان با  آب وهوای متنوع دارای محصولات کشاورزی مرغوب وباکیفیتی است ، سطح نخلستانهای شهداد نزدیک به ۴۰۰ هکتار و وسطح زیرکشت محصول سیر نیز ۴۰۰ هکتار می باشد و همچنین محصولاتی ازقبیل پرتقال،لیموشیرین،لیموترش،نارنگی ،نارنج،گریپ فروت، خرما،حنا،وسمه و..... نیزدراین منطقه تولید می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید