کود شیمیایی

حمل و ارسال کود شیمیایی به شهرستان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره در تاریخ نهم مهرماه سالجاری برای کارگزاری تعاونی تولید کوزره از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان همدان ارسال شد تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید