بارگیری کود سوپرفسفات تریپل در استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از بارگیری کود سوپرفسفات تریپل از انبار سازمانی این شرکت خبر داد.

سیف اله طاهری با بیان این خبر افزود:

عملیات بارگیری کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس در تاریخ 99/7/9 از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان به منظور حمل و توزیع بین کارگزاران استان انجام گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید