تامین تدارک کودهای اوره

ورود کشتی اوره

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی جهت بارگیری 45هزار تن کود اوره در تاریخ 24 تا 26 مهرماه سال جاری در بندر عسلویه پهلودهی خواهد کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید