به روزرسانی کشاورزان در سامانه هوشمند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ، از به روز رسانی لیست کشاورزان در سامانه هوشمند خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزود:

به منظور نظارت و کنترل بر فرایند ثبت و رسید کشاورز توسط کارگزاران استان، لیست اسامی کلیه کشاورزان استان توسط اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، بازنگری و در حال به روز رسانی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید