حمل درون استانی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : کارگزارانی که در فاصله 100- 50  کیلومتری از مرکز استان قرار دارند،17 درصد از کل حمل درون استانی شهریور ماه را به خود اختصاص داده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید