تامین وتوزیع کوددرشهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرشهریورماه سال جاری مقدار55000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم جهت بهره برداران شهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید