نشست تغذیه گیاهی کشت پاییزه در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

نشست تغذیه گیاهی ویژه هماهنگی جهت تامین کودهای کشاورزی موردنیاز برای کشت پاییزه استان مازندران برگزار شد.

در این نشست مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با بیان اینکه خوشبختانه درحال حاضر کمبود کود در استان مازندران وجود ندارد افزود:

برنامه ریزی های لازم را برای تامین کودهای کشاورزی موردنیاز برای کشت پاییزه محصولات کشاورزی در 2شهرستان مازندران انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید