تامین کود مزارع کلزا در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تامین و توزیع کود های کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای کشت 200 هکتار مزارع کلزا در شهرستان شاهرود خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزود:

کود های کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان برای مزارع کلزا شامل کود های ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید