صدور حواله 25 تن کود اوره از مبداء بندر عباس به شهرستان عجب شیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از صدور حواله25  تن کود شیمیایی اوره به شهرستان عجب شیر خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

این کودها از مبداء بندر عباس،کشتی بهجت تخصیص یافته است و با توجه به برش سهمیه شهرستانی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان، حواله این کودها روز چهار شنبه مورخ99/7/17، صادر و در سیستم  توزیع هوشمند و سامانه حمل و نقل و توزیع و سیستم تحت وب انبارداری شرکت ثبت شده تا جهت استفاده در کشت پاییزه در اختیار کشاورزان و بهره برداران این شهرستان  قرار داده شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید