جلسه کارگروه تخصصی بذر شرکت خدمات حمایتی با واحد ثبت وگواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

  جلسه  کارگروه تخصصی  بذر شرکت خدمات حمایتی  ،در دفتر واحد ثبت  و گواهی بذر نهال مسقر در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در گلستان با حضور مدیریت فنی و بهبودکیفی بذر ونهال، مدیریت بازار یابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزان استان، معاونت فنی و تولیدی شرکت استان و کارشناسان مسئول  فنی  این بخش در روز یک شنبه مورخ22/7/97 به منظور بررسی روند  نمونه برداری و همچنین بکارگیری کلیه تمهیدات  در تسریع  وتائید  به موقع پارت  های بذری تشکیل شد. ابتدا حمید هزار جریبی سرپرست  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان این که کشت گندم در گلستان به عنوان یکی از محصولات استراتژیک از اواخر آبان ماه آغاز  و تا اواخر آذرماه ادامه  دارد اکنون گلستان در آستانه کاشت محصول استراتژیک گندم قراردارد و مهمترین دغدغه کشاورزان این دیار، نوع توزیع و کیفیت نهاده های کشاورزی است که در بین گندمکاران توزیع میشودآن هم برای مردمانی که تقریبا 50 درصد از بافت جمعیتی گلستان را تشکیل میدهند، آنان که بیادعا چرخ تولید این استان شمالی را به حرکت درمیآورند.

حمید هزار جریبی با اشاره به فعالیت 16شرکت تولید کننده بذر گندم در استان  با بیان این  مطلب گفت: با توجه به کارخانه پروسس بذر این شرکت با تکنولوژی روز  دنیا با ظرفیت20 تن در ساعت که در نوع خود منحصر به فرد بوده و همچنین کارشناسان مجرب و متخصص همواره مدنظر مسئولین استانی و کشوری بوده  وکیفیت بذر گندم آن جزء بهترین بذر های تولیدی در سطح کشوربشمار می آید، خاطر نشان کرد: در فرآیند تهیه بذور اصلاح شده ،  واحد ثبت و گواهی بذر و نهال  موسسه  تحقیقات ثبت مستقر در استان برای حفظ خلوص و سلامت بذر از مرحله کاشت تا برداشت و نیز  خرید و فرآوری بذر نظارت کامل دارند. که جای  شکر خود باقی است و از زحمات  مسئولین و کارشناسان این بخش تقدیر و تشکر نمود وی در ادامه تصریح کرد:  امسال حدود800  تن بذر از ارقام  و طبقات مختلف شامل احسان، مروارید، گنبد  درسبد کالایی این  شرکت وجود دارد، لذا با توجه  به فضای رقابتی ایجاد شده بین 16 شرکت تولید کننده، می طلبد این بذور به فوریت بوجاری و به انبار کارگزاران حمل ، نمونه برداری و تائید  به موقع پارت های بذری صورت گیرد  تا در زمان پیک مصرف، بذر توزیع ودر دسترس کشاورزان قرار گیرد. وی در ادامه افزود: امسال دربرش توزیع شهرستانی این بذور توسط12 کارگزار در شش شهرستان توزیع می گردد و تا امروز340 تن آن بوجاری و جهت نمونه برداری در انبار کارگزاران پارت چینی شده است و از این مقدار حدود100 تن آن  توسط کارشناسان واحد ثبت و نهال نمونه برداری شد

درادامه مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت وگواهی بذر نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به رعایت دقیق خصوصا د ر زمینه فرآوری ، ضدعفونی بذر،ضدعفونی انبار کارگزاران جهت پیشگیری و اقدام به موقع در کنترل آفات انباری، پارت چینی صحیح به منظور جلوگیری از هرگونه تاخیر در فرآیند تائید و توزیع  بذر تاکید کرد وقول مساعد در تسریع روند نمونه گیری و ممهور کردن کلیه ی پارتهای تائید شده را دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید