ترمیم و بهسازی دیوار انبار کمربندی برازجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایت کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ترمیم، بهسازی دیوار انبار کمربندی برازجان شهرستان دشتستان خبر داد. آقای رضائی اظهار داشت: قسمت های از دیوار انبار کمربندی برازجان بر اثر گذشت زمان و عوامل جوی فرسوده شده بود، که با پیگیری های انجام شده و تامین اعتبارات لازم، به منظور حفظ و امنیت انبار سازمانی ضرورت جدی داشته، که در حال ترمیم و بهسازی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید