همایش توجیهی آموزشی سامانه ستاد الکترونیکی دولت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

همایش توجیهی آموزشی سامانه خرید ستاد الکترونیکی دولت برای کارپردازان و رابطین دستگاه های اجرایی استان قم در تاریخ یکشنبه 29 مهر در سالن مجتمع اداری اصناف با حضور رابط ستاد الکترونیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم برگزار شد.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید