بازدید کار گروه پایش از تعاونی روستایی(شقایق) شهر آبپخش،شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

گروه پایش استان بوشهر از شرکت تعاونی روستایی(شقایق) شهر آبپخش شهرستان دشتستان، به منظور نظارت بر روند توزیع، ثبت رسید بارنامه، حواله کشاورز وارائه توصیه های لازم در مورخ بیست و نهم مهر ماه سال جاری بازدید به عمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید