مقدار 999تن کود اوره درشهرستان سامان توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از توزیع بیش از  999تن کود ازته  در شهرستان کیار در نیمه نخست سال جاری خبرداد.

مسعود میرزایی افزود: کود های توزیع شده مقدار 939 تن از نوع اوره ومقدار 60 تن از نوع نیترات آمونیم مخلوط با سولفات آمونیم توسط کارگزاران این شرکت در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

ایشان بیان داشتند:در این شهرستان 3 انبار کد دار در قالب بخش خصوصی  در شهرستان مشغول به کار هستند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید