توزیع ضدیخ گیاهی

توزیع مواد ضد سرما( ضد یخ گیاهی) بصورت مدل غیر یارانه ای در سبد کودی غیر یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اعلام این خبر گفت:مواد ضد سرما و با اتکاء به توان تولیدکنندگان داخلی و به منظور جلوگیري از خساراتاحتمالی سرمازدگی در سال جاري هم اینک بهبود دهنده رشد ( ضد یخ گیاهی )بصورت مدل غیر یارانه اي در سبد کودي شرکت متبوع قرارگرفته است .جهت اطلاعات بیشتر و تهیه ضد یخ گیاهی با شماره 1559 تماس حاصل بفرمائید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید