بازدید

بازدید از کارگزاری کود شهرستان کردکوی گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان  گلستان

حمید  هزار  جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان    از بازدید کارگزاری کود در شهرستان کردکوی خبر دادوی تصریح کرد این بازدید به منظور بررسی روند توزیع کودهای شیمیایی طبق دستورالعمل های ابلاغی سازمان صورت گرفت وبه کارگزاران تاکید شد: تمام کودهایی که در چرخه توزیع قرار می گیرد حتما شماره ثبت کودی داشته باشد، و یادآوری شد اصالت کود ها را از طریق سایت موسسه تحقیقات آب و خاک کشور (www.kswri.ir) و یا سامانه پیامکی موسسه (3000646424) استعلام نمایند و همچنین قیمت مصوب را رعایت نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید