برگزاری جلسه در رابطه با سیستم جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

جلسه ای با حضور سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی و همکاران بازرگانی و سیستم انبار  در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی برگزار شد.

در این جلسه همکاران بازرگانی توضیحاتی در رابطه با سیستم جدید ارائه کردند و سرپرست شرکت نیز با توجه به جدید بودن این سامانه و ابهاماتی که برای کارگزاران وجود داشت دستور ساخت ویدئوهای آموزشی روان برای کارگزاران را داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید