تامین کود مورد نیاز شهرستان نطنز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درهفت ماهه سال 99 توانسته ایم 900 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان نطنز توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید