جلسه آموزشی رفع اشکال کارگزاران در سیستم جدید حمل و نقل و توزیع

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

جلسه ای آموزشی جهت رفع اشکال کارگزاران در سیستم جدید حمل نقل و توزیع ، توسط آقای رضایی مسئول روابط عمومی این مدیریت در تاریخ ١١ آبان ١٣٩٩ ، در سالن اجتماعات برگزار شد.

لازم به ذکر است جلسه آموزشی مزبور با تعداد افراد محدود و براساس اولویت خرید کارگزاران و رعایت پرتکل های بهداشتی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید