خبر ورود کشتی باسکار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 

در راستای تامین و تدارک کودهای شیمیائی مورد نیاز بخش کشاورزی، کشتی باسکار حامل کود دی آمونیوم فسفات گرانوله در تاریخ تقریبی 13 آبان ماه سالجاری وارد آبهای ایران خواهد شد.      

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید