توزیع کود شیمیایی اوره درشهرستان دره شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع کود اوره در شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام خبر داد .

آیت جمالی بیان کرد: از ابتدای سالجاری تا 15آبان ماه مقدار 1963 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان دره شهر توزیع شده است

 وی افزود تعداد 7 کارگزار در  شهرستان دره شهر از طریق شبکه کارگزاری طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت می نمایند که کود مورد نیاز کشاورزان را پس از تامین توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کشاورزان متقاضی توزیع نموده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید