تامین و توزیع کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: به درخواست کارگزاران شهرستان طبس از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه مقدار 30 تن کود نیترات آمونیوم برای توزیع بین کشاورزان متقاضی به این شهرستان بارگیری و حمل شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید