داستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (قسمت اول)

درست مثل بقیه ی حوزه های تاریخ نگاری، در زمینه تاریخچه نویسی در ایران، از آغاز تولید و مصرف نهاده های کشاورزی در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.

براساس برخی مستندات نخستین بار با آغاز قرن 13 هجری شمسی موسسه یی با تجهیزات اندک در حصارک کرج جهت واردات سموم توسط دولت راه اندازی شد و اولین محصول خود که ترکیبات آرسنیکی بود تولید کرد. در سال 1309 کارخانه ی سم سازی کرج احداث و بهره برداری شد، با ایجاد این کارخانه موسسه ی تولید سموم در حصارک کرج نیز به این کارخانه منتقل شده و فعالیت آن به تولید و عرضه انواع سموم توسعه پیدا کرد. با گسترش تولید و واردات سموم کلر و فسفر در ایران بنگاه شیمیایی برای واردات سموم موردنیاز بخش کشاورزی در سال 1321 تاسیس و تا سال 1334 به فعالیت خود ادامه داد در همین سال با تاسیس شرکت سهامی شیمیایی و کشاورزی از سوی وزارت کشاورزی وقت، با هدف تهیه، ساخت، فرمولاسیون، بسته بندی و فروش سموم دفع آفات نباتی بنگاه شیمیایی و فعالیت های آن به این شرکت منتقل شد. درسال 1359 نیز این شرکت منحل و تمام دارایی و ... به شرکت کودشیمیایی و تولید سم (ثبت تاسیس درسال 1346) منتقل شده و مورد بهره برداری قرار گرفت. جالب است که همان بنگاه شیمیایی که در سال 1321 تاسیس شده بود. با همکاری کارخانه سم سازی کرج (تاسیس 1329) چند نوع کود شیمیایی نیز تولید می کردند بدین ترتیب درفاصله ی سال های 1325 تا 1329 تولید کودهای شیمیایی درکشور سیرصعودی داشته است اما پس از سال 1329 با واردات 250 تن کود از خارج، تولید کود در داخل کشور نزولی شد. از سال 1334 با گسترش فعالیت بخش خصوصی درزمینه ی تولید و بازرگانی نهاده های کشاورزی در ایران، شرکت های بازرگانی زیادی در این زمینه به فعالیت پرداختند، تا این که در سال 1346 شرکت سهامی پخش کود شیمیایی با هدف تامین از منابع داخلی و خارجی و توزیع کودهای شیمیایی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس گردید و در سال 1352 به وزارت کشاورزی واگذار شد. این شرکت در سال 1354 با بنگاه شیمیایی ادغام شد، روند ادغام شرکت های مختلف در این شرکت همین جا متوقف نشد در سال 1359 نیز شرکت صنایع شیمیایی سم ساز با شرکت سهامی پخش کودشیمیایی ادغام شد و بالاخره شرکت پخش کودشیمیایی و تولید سم ایجاد گردید، از سوی دیگر درسال 1367 با هدف بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی شرکتی به نام تولید تهیه، توزیع بذرو نهال وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل شد که در سال 1369 نیز شرکت سموم علف کش ساوه به آن شرکت پیوست، این شرکت وظیفه داشت در داخل کشور به تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب بپردازد.

سرانجام در بهمن ماه سال 1371 سازمان اموراداری و استخدامی کشور پیشنهاد کرد که شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم با شرکت تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال ادغام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکیل شود.  پس از طی مراحل اداری آن، تاسیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تیرماه سال 1374 با تصویب اساس نامه در هیئت وزیران نهایی شد. شرکت دیگری که به بدنه ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پیوست بنگاه توسعه ی ماشین آلات و ادوات کشاورزی بود که در اواخر سال 1383 منحل و مجموعه ی وظایف آن از ابتدای سال 1384 به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منتقل شد. امروز، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با پشتوانه نزدیک به 9 دهه فعالیت در حوزه تامین، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی، پویا و استوار به این حرکت خود ادامه می دهد و از معتبرترین برندهای ایرانی و بین المللی در این زمینه است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید