جلسه با مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی، رئیس سازمان تعاون روستایی و مدیر عامل تعاونی های تولید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی، رئیس سازمان تعاون روستایی و مدیر عامل تعاونی های تولید در راستای دستورالعمل های نظارتی و بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی درخصوص مسائل مربوط به کارگزاران، با آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر ایشان دیدار و گفتگو کرد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید