توزیع کودهای شیمیایی تکلیفی و غیرتکلیفی در استان اردبیل

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به نقل از آقای مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل از ابتدای سالجاری لغایت پایان نیمه اول آبانماه مقدار 830 تن انواع بذور گندم بین کشاورزان مناطق سردسیر استان و همچنین مقدار 37103 تن انواع کودهای شیمیایی تکلیفی  و مقدار 25 تن کود غیرتکلیفی بطور مستقیم و یا ازطریق کارگزاریهای طرف قرارداد توزیع و به فروش رسانیده است.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید