اهم فعالیت های قسمت بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در هفته نامه امین بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری،

یک برگ هفته نامه امین بختیاری این  استان به شماره 244 شنبه 12 آبان 97 مربوط به اهم فعالیت های این  شرکت از اول سال جاری تا کنون

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید