توزیع 60 تن کود کلرور پتاسیم از طریق بخش خصوصی در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع 60  تن کود کشاورزی از  نوع کلرور پتاسیم  در شهرستان قائم شهر در 7 ماهه سال جاری ازطریق بخش خصوصی تحت پوشش  خبر داد.

مجیدسلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان قائم شهرتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید