جلسه بازدید از امکانات راه آهن شرق استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

بازدید از امکانات راه آهن شرق جهت حمل نهاده های کشاورزی و دامی به صورت ریلی توسط جمعی از مسئولین سازمان جهاد کشاورزی و مدیران شرکتها و ادارات استانی صورت گرفت.

سپس جلسه هماهنگی حمل نهاده ها با قطار از مبادی تأمین با حضور مدعوین برگزار شد که در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی نیز حضور یافته و امکان حمل کود از طریق راه آهن از مبادی را بررسی کردند.

بازدید در تاریخ دوازدهم آبان ماه انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید