حمید رسولی، مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی:

کود ترکیبی آلی فسفاته در آستانه ورود به شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

حمید رسولی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد، پیرو تشکیل بیست و یکمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با حضور رئیس و معاون موسسه تحقیقات خاک و آب در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تصویب موضوع قرارگرفتن کودهای آلی و زیستی در سبدکودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مقرر شده بود که ظرف مدت حداکثر 10 روز فرمول یا فرمول های موردتوافق میان موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط کمیته مشترکی  بررسی و نتیجه ی آن در جلسه آتی کارگروه مطرح و پس از تصویب اقدامات لازم برای تولید و توزیع رسمی آن ها در شبکه ی کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آغاز گردد

حمید رسولی در ادامه افزود: نتیجه این اقدامات مشخص شده و با توجه به تاثیر شگرف مواد آلی و فسفات در کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی و افزایش راندمان آنها، بزودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با مشخص شدن نتیجه مناقصه و انعقاد قرارداد خرید کودهای ترکیبی آلی فسفاته، طی روزهای آتی این کود ارزشمند و تاثیرگذار را وارد چرخه توزیع رسمی خود خواهد نمود.

در حال حاضر در کشور چند تولیدکننده داخلی کودهای کشاورزی، امکان تولید کودهای آلی فسفاته را دارند که با این اقدام طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و توزیع این نوع کود از طریق شبکه 3500 کارگزار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با تولید ده ها هزار تن کود آلی فسفاته، گام موثری در حمایت از تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی با کیفیت برداشته میشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید