جلسه کارگروه تخصصی هواشناسی کاربردی در استان خراسان شمالی

گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

روز سه شنبه مورخه 97/8/15 اولین جلسه کارگروه تخصصی هواشناسی کاربردی (تهک) در محل اداره کل هواشناسی استان با حضور نماینده سازمان جهاد کشاورزی و سرپرستی بانک کشاورزی  و نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با سازمان برگزار شد.

در این جلسه درباره نحوه اطلاع رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی و نحوه دسترسی آنها به اطلاعات هواشناسی استان ، بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید