سامانه حمل و نقل و توزیع نهاده ها

راه انداری صددرصد سامانه حمل ونقل و توزیع نهاده های کشاورزی در عرصه کارگزاری ها و پیمانکاران حمل و نقل در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از  راه اندازی  صدرصد سامانه جدید( حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی) درعرصه کارگزاری توزیع و فروش نهاده های کشاورزی و پیمانکاران پایانه های حمل نقل  ا ین  شرکت  خبرداد  وی تصریح  کرد:این  سامانه  قرار است  در آینده  نزدیک جایگزین سامانه توزیع هوشمند گردد . هزار جریبی در ادامه  افزود: در حا ل حاضر  با این نرم افزارکلیه عملیات توزیع کود شیمیایی شامل اطلاعات قرارداد های فروش، قرارداد های حمل، مجوز فروش جابه جایی، دستورحمل بارنامه ها، تحویل به کارگزار، تحویل به کشاورز  در حال انجام  است..  وی تاکید کرد با ثبت اطلاعات در این سامانه نیاز به ثبت سامانه توزیع هوشمند نخواهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید