تخلیه وکیسه گیری کود اوره فله در انبار کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از تخلیه مقدار 800 تن کود اوره فله درانبار کرمان از مبداء بندرعباس خبرداد.

مهندس قاسمی افزود: بلافاصله پس از تخلیه، عملیات کیسه گیری کودهای مذکور انجام و جهت توزیع بین کشاورزان،به کارگزاران در سرتاسر استان بارگیری وحمل می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید