دیدار مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای مصطفی ترکمان مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با آقای الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در تاریخ 5 آذرماه سالجاری در محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دیدار کرد.

در این دیدار که آقای رحیمی مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان نیز حضور داشت درخصوص رصد و پایش توزیع کود شیمیایی که توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حال انجام است بحث و تبادل نظر شد. آقای ترکمان اجرای عملیات پایش را در جلوگیری از ورود کودهای بی کیفیت و تقلبی به چرخه کشاورزی کشور خوب ارزیابی کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید