کود شیمیایی

تخلیه کود شیمیایی اوره فله در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مقدار 700 تن کود شیمیایی اوره فله، از دوم آذر سالجاری در حال حمل و تخلیه در انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان است.

آقای الیاسی افزود 700 تن کود شیمیایی اوره فله تخصیصی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان همدان از مبداء بندر عباس کشتی آونگ می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید