بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از انبارهای سازمانی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

در حاشیه جلسه رونمایی از کشاورز کارت،آقای دکترعابدی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی به همراه آقای دکتر موهبتی مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری و آقای مهندس قوسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گزارش مختصری از روند تامین و توزیع کودهای شیمیایی به نامبردگان ارائه نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید