آزمایشگاه کنترل کیفی کود

اعلام نتایج کنترل کیفی کود های سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

نتایج کنترل کیفی دو نمونه کود سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل گرانوله ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان مربوط به انبار گهکم امروز 8 آذر ماه 99 به آن مدیریت و معاونت های مربوطه ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید