بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از اموال اسقاطی انبار سازمانی بنگاه توسعه سابق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به همراه کارشناس رسمی دادگستری و مسئول انبارهای استان، در مورخ ۲۶ آذر ماه ۹۹ از اموال اسقاطی موجود در انبارسازمانی بنگاه توسعه سابق بازدید کردند.

در این بازدید آقای مهندس رضائی بر ضرورت تعیین و تکلیف اموال اسقاطی با مجوز دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشور تاکید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید