تأمین ۹۲ تن کود شیمیایی اوره در شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۹۲ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان مورخ ۱ دی ماه ۹۹ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید