کود شیمیایی

تأمین و توزیع 225 تن انواع کود شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان رزن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مقدار 225 تن انواع کود شیمیایی، از تاریخ یکم لغایت یازدهم دیماه سالجاری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای کارگزاران شهرستان رزن ارسال شده است.

این خبر را آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت از مقدار 225 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه تأمین شده برای شهرستان رزن، مقدار  75 تن برای کارگزاری تعاونی تولید قایش، 50 تن برای کارگزاری شرکت مهنام سبز، 75 تن برای کارگزاری آقای سید حسین مرتضوی و 25 تن برای تعاونی تولید چورمق حمل شده است تا بر اساس لیست ارائه شده توسط مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان مربوطه در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید