مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

تهدید بخش کشاورزی با کاهش و قطعی گاز شرکت‌های پتروشیمی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران: تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: کاهش و قطعی گاز شرکت های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره، اکنون خطری جدی برای بخش کشاورزی محسوب می شود.

« مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سال جاری به ویژه در کشت پاییزه با بارندگی‌های مناسبی که در اقصی نقاط کشور صورت گرفت میزان تقاضا و مصرف کود اوره به شکل مناسبی افزایش یافته و ادامه روند مذکور سال زراعی خوبی را نوید می‌دهد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهارداشت: علی رغم شرایط مطلوب اشاره شده، متاسفانه در روزهای اخیر و با افزایش سرما و برودت هوا، بخشی از گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره شامل پتروشیمی کرمانشاه، خراسان، شیراز، رازی و پردیس کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: بنابراین میزان تولید کود اوره و به تبع آن میزان کود تحویلی به بخش کشاورزی طی روزهای اخیر کاهش قابل توجهی یافته که بخش کشاورزی را با چالش جدیدی رو به رو ساخته است.

رسولی افزود: اکنون در مقطع اوج مصرف کود اوره به ویژه در مناطق گرمسیر و معتدل از جمله استان های خوزستان، گلستان، فارس به عنوان بزرگ ترین استان های تولیدکننده محصولات اساسی قرارداریم و هرگونه تنش در مقدار توزیع کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی می تواند کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی را با مخاطره جدی روبرو سازد.

مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای کشاورزی از وزیر نفت و  مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی گاز خواست تا با خوراک گاز تحویلی پنج شرکت پتروشیمی تولیدکننده کود اوره را تامین کنند تا تولیدات بخش کشاورزی با چالش جدیدی روبرو نشود.

به گزارش ایرنا، شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره از ابتدای تیرماه سال گذشته (۱۳۹۸)  از تحویل و عرضه کود اوره با قیمت‌ های مصوب به بخش کشاورزی و در پی آن با برودت سرما از عرضه گسترده این محصول به بخش کشاورزی خودداری کردند که همین امر موجب مشکلاتی در تامین کود اوره این بخش شد.

همین خبر در سایر رسانه ها:

فَیبِزنشریه آنلاین کسب و کار: تهدید بخش کشاورزی با کاهش و قطعی گاز شرکت‌های پتروشیمی

خبرفارسی: تهدید بخش کشاورزی با کاهش و قطعی گاز شرکت های پتروشیمی

کوشامگ: تهدید بخش کشاورزی با کاهش و قطعی گاز شرکت‌های پتروشیمی

خبربان: تهدید بخش کشاورزی با کاهش و قطعی گاز شرکت‌های پتروشیمی

پیام نفت: تهدید کشاورزی با کاهش و قطع گاز پتروشیمی ها

آ_برند: تهدید بخش کشاورزی با کاهش و قطعی گاز شرکت‌های پتروشیمی

خبرپو: تهدید بخش کشاورزی با کاهش و قطعی گاز شرکت‌های پتروشیمی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید