بازدید مقامات عالی استان از غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نمایشگاه کشاورزی خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته در استان خراسان شمالی از تاریخ 97/9/6 لغایت 97/9/9 برگزار شد که در طول این مدت مقامات عالی استان از جمله استاندار محترم، معاونین ایشان، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی، مدیران ستادی و استانی و سایر اعضاء هیئت همراه از غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی بازدید و آقای مهندس نظام دوست، مدیر استان، توضیحات کامل و جامع از فعالیت ها و عملکرد شرکت ارائه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید