جلسه ستاد کود در زنجان تشکیل شد

     به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان در این جلسه ابتدا آقای مهندس ادیبان در خصوص میزان جذب هشت ماهه کود استان گزارشی به جلسه ارائه نمودند و اظهار داشتند تا 30 آبان سال 96 ، 26050 تن کود بین عوامل استانی توزیع شده که این عدد امسال به 33017تن رسیده است فلذا رقمی حدود 6960 تن افزایش را نشان میدهد . سپس به پیشنهاد مدیران محترم شهرستان های تابعه استان مقرر شد . 4 عاملیت جدید در شهرستان قیدار ، 4 عاملیت در شهرستان زنجان و یک عاملیت در شهرستان ابهر توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بررسی و در صورت تایید صلاحیت و دارا بودن شرایط لازم به عوامل استانی اضافه گردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید