فروش کودهای غیر تکلیفی در دی ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از فروش 64 تن کود غیر تکلیفی به کارگزاران متقاضی در دی ماه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید