جلسه کار گروه مسکن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

جلسه کار گروه مسکن در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تشکیل شد . در این جلسه آقای ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان و عضو کار گروه اظهار داشتند : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فاقد زمین مناسب برای احداث مسکن کارکنان بوده ؛ لذا از دبیر محترم کار گروه درخواست نمودند همکاران شرکت خدمات حمایتی نیز از زمین های در اختیار سازمان برخوردار گردند . در پایان زمین های پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه جمع بندی و صورتجلسه گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید