جلسه رصد و پایش کودهای شیمیایی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی،

جلسه رصد و پایش کودهای شیمیایی در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور اعضا برگزار گردید.جلسه در خصوص فعالیت  واحدهای تولیدی کود شیمیایی استان ،فروشندگان سم و واحدهای غیرمجاز که اقدام به تولید و فروش کودهای بدون شماره ثبت ماده کودی می نمایند تشکیل شده بود ؛ مقرر گردید مراجع ذیصلاح که نمایندگان  آنان حضور داشتند شامل اتحادیه فروشندگان سم ، سازمان نظام مهندسی و معاونت های بازرسی و صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی نسبت به مصوبات جلسه اقدام فرمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید