برنج ایرانی محصولی سالم و عاری از فلزات سنگین

 به گزارش ندای کشاورز و نقل از رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور،

برنج ایرانی محصولی سالم و عاری از هرگونه باقیمانده سموم کشاورزی و فلزات سنگین است. کاهش مصرف سموم کشاورزی، حفظ سلامت آب و خاک و کاهش اثرات زیست محیطی با مصرف بهینه کودهای کشاورزی سالم و ساز و کار کنترل کیفی در توزیع کود در دستور وزارتخانه و سازمان ها و دستگاههای تابعه می باشد. در این راستا شرکت خدمات حمایتی تاثیر گذار ترین تشکیلات در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در تامین و توزیع کودهای کشاورزی استاندارد و سالم می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید